onsdag 4. mai 2011

B6 - Bruk av arbeidsplasser

B6 - Bruk av arbeidsplasser
Indikere tilrettelegging av biblioteket som læringsarena.
Indikere i hvilken grad antall arbeidsplasser i biblioteket er tilpasset behovet.

Formel
(A/B)x100
der
A= antall seter i bruk i en gitt periode
B= totalt antall seter tilgjengelig

Metode
Beregne andelen av arbeidsplasser i bruk på gitte tider i forhold til det totale antallet arbeidsplasser i biblioteket.

Bruk av denne indikatoren for arbeidsplass sonen i biblioteket - Halden for marstellingen gir oss følgende:

Arbeidsplasser - Biblioteket, Halden

A= 49
B= 88

gir oss (49/88) * 100= 55,7 %.


Men skulle vi telt antall ledige plasser istedet? Tar vi utgangspunkt i samme tidspunkt får vi følgende:

(39/88)*100= 44%

Dvs at i dette tidsrommet hadde Biblioteket, Halden 44% ledige plasser i arbeidsplass sonen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar