fredag 14. oktober 2011

Arbeidsplasser i bruk

Indikatoren "Bruk av arbeidsplasser" indikerer tilrettelegging av biblioteket som læringsarena og i hvilken grad antall arbeidsplasser i biblioteket er tilpasset behovet.

Antall seter i bruk i telleperioden var 89 stk.

Totalt har biblioteket 248 plasser.

Ved å bruke indikatorens formel, kan vi se at 36 % av bibliotekets sitteplasser var i bruk i denne telleperioden.


Formel
(A/B)x100
der
A= antall seter i bruk i en gitt periode
B= totalt antall seter tilgjengelig


Dette diagrammet viser fordelingen av sitteplasser i bruk i den enkelte sone kl. 12, onsdag. Sonen med flest sitteplasser i bruk, er sonen med arbeidsplasser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar