onsdag 12. oktober 2011

Veiledningsspørsmål - Halden

Hva spørres det mest etter i biblioteket? I telleperioden i september var 50.3 % av spørsmålene etter enkeltdokumenter. Men biblioteket får også mange spørsmål av IT/teknisk art. 15.9 % var det i denne telleperioden.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar