tirsdag 22. mai 2012

Uttesting av indikatorer

Til årets bibliotekmøte i Stavanger ønsket UHR B at fire indikatorer skulle testes, nemlig indikatorene:

  1. Brukere per årsverk i biblioteket
  2. Bruk av bibliotekets samlinger: utlån/nedlastede fulltekstdokumenter 
  3. Kostnader til medieinnkjøp/tilgang per bruker i primærmålgruppen
  4. Kostnader per utlån/nedlastet fulltekstdokument   

Disse indikatorene ble testet hos oss for årene 2008, 2009 og 2010. Siden dette bare er testtall, og vi er i en opplæringsfase, må det taes høyde for litt prøving og feiling. Med disse diagrammene gjør vi et forsøk på å visualisere testtallene våre.


Indikator 1


Tanker rundt studiepoengproduksjon: Når det gjelder DBH, tabell 20, studiepoengproduksjon – så er «Ny produksjon, egenfinansiert» det første valget som kommer opp, men burde det ikke være «All produksjon, totalt»? . Alle som produserer studiepoeng er jo i primærmålgruppa til biblioteket. For å regne ut denne indikatoren, så er «Ny produksjon, egenfinansiert, brukt", siden testgruppa mente det var dette valget de fleste bibliotekene ville bruke.

Jfr. Datakilden til indikatoren, så er stillingskategoriene i UN1 – UN6 brukt for HiØ, jfr Stillingskoder og deres tilknytning til stillingskategorier

Indikator 2


I 2010 begynte biblioteket å abonnere på Ebrary. Dette kunne vi raskt se ga økt bruk av elektroniske ressurser på statistikken vår. Det skal bli spennende å følge utviklingen videre her.

Bruk av bibliotekets samlinger: utlån + nedlastede fulltekstdokumenter: For å finne fram til førstegangslån, er Bibsys statistikkliste «Antall utlån fordelt på avdeling og samling» (STAT-U-4) brukt. I denne statistikken er utlån av innlånt materiale ikke med. Skal man fortsette med førstegangslån, bør dette inkorporeres i NB-statistikken, slik at man unngår usikkerhetsmomenter.

Indikator 3


Indikator 4


Bibsys statistikkliste «Antall utlån fordelt på utlånssted og kategori» (STAT-U-3) er brukt, siden denne indikatoren skal omfatte alle fysiske førstegangslån, inkludert fjernlån. Skal man fortsette med førstegangslån, bør dette inkorporeres i NB-statistikken, slik at man unngår usikkerhetsmomenter.Mer om indikatorer:


Sammenligning av utvalgte indikatorer i UH-sektoren 2010, utarbeidet ved HIVE-biblioteketIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar