tirsdag 16. oktober 2012

Lokale utlån inkludert kopier

Tallene er hentet fra Fag- og forskningsbibliotekstatistikken 2011, (felt 081, 082, 150, 151, 083, 084, 085, 086)

Lokale utlån er lån til bibliotek og enkeltpersoner under den samme administrative enhet (f.eks. samme universitet), samt lån til enkeltpersoner eller institusjoner (ikke bibliotek) utenfor denne som henvender seg direkte til biblioteket.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar