fredag 22. mars 2013

Mye søking i Bibsys Ask

I 2012 ble det gjort 239180 søk i Bibsys Ask fra HIØs IPadresser. Dette er en nedgang på 12500 søk i forhold til 2011.
Blant høgskolene er det bare HiOA, HiB og HiST som har flere søk enn oss.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar