torsdag 11. juli 2013

TTT i Halden 2012/2013

Vi har gjennomført TTT i 2012/2013 også. Denne gangen valgte vi å telle en dag i måneden, fordelt på ulike ukedager, slik at vi fikk et bilde av bibliotekbruken gjennom et helt år.

Her ser vi hvor mange som var innom biblioteket i Halden på telledagene våre i 2012/2013.
(Vi glemte dessverre å skrive av besøkstelleren etter stengetid mandag 17.09.12, så det mangler tall for denne kvelden. Mandag 08.07.13 stengte biblioteket kl. 15.)

Besøket gjennom dagen (alle dager sett under ett) så slik ut:
Ved tidligere tellinger har toppen vært tidligere på dagen, rundt tolv.

Gjennomsnittlig oppholdstid i biblioteket på telledagene var som følger:
For alle dager sett under ett er den gjennomsnittlige oppholdstiden 37 minutter.

Antall utlån i Halden på telledagene. Man ser tydelig når det er eksamenstid.

På telledagene gikk vi rundt en gang i timen og registrerte hva de besøkende gjorde i biblioteket.
Aktivitetslisten vi brukte da vi telte var som følger:

1 - Kontakt med personalet 2 - Venter i kø 3 - Kikker/browser alene 4 - Står eller går alene 5 - Sitter alene 6 - Sitter alene og leser og/eller skriver 7 - Sitter alene med egen datamaskin 8 - Sitter alene ved en av bibliotekets datamaskiner 9 - Kikker/browser i gruppe 10 - Står eller går i gruppe 11 - Sitter i gruppe 12 - Sitter i gruppe og bruker medier 13 - Sitter i gruppe med medbrakt datamaskin 14 - Sitter i gruppe med en av bibliotekets datamaskiner 15 - Bruker printer/kopimaskin 16 - Bruker utlånsautomat 17 - Andre aktiviteter

Ved å gruppere aktivitetene får vi følgende sammensetning:

Sammenlignet med tidligere tellinger har andelen som oppholder seg alene i biblioteket økt. Omtrent halvparten av de vi observerte på telledagene var her alene. Dataprosenten er på 67 %, og det er nesten like mange som sitter alene med datamaskin som i gruppe.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar