fredag 12. juli 2013

Bruk av databasene ASP, Cinahl og Eric - 2012 - 2013, vårsemester

Diagrammene viser bruken av databasene ASP, Cinahl og Eric for årene 2012 og 2013. De viser artikkelsøk og nedlastinger for vårsemesteret. Nedlastningstall for Eric finnes ikke fordi Eric er i utgangspunktet en base uten fulltekst. Fullteksten man finner her er egentlig e-tidsskrifter som HiØ har i abonnement i andre baser (for eksempel AcSPremier, ScienceDirect), men som er lenket til Eric.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar