onsdag 25. juni 2014

TTT i Halden 2013/2014

Også dette skoleåret har vi gjennomført TTT en dag i måneden. Ettersom vi gjorde det slik i fjor også kan vi sammenligne tallene. Trafikktelleren vår er litt ustabil, og stopper noen ganger å telle. Derfor er ikke tallene for dagene 30.08 og 09.04 korrekte. Men vi ser likevel tydelig at biblioteket er mest besøkt i mai, noe som er naturlig i forhold til at det er eksamenstid. Besøket gjennom dagen (alle dager sett under ett): I fjorårets telling var toppen i 13-14-tiden, men dette året var den tilbake på rundt 12, som ved tidligere trafikktellinger. Den gjennomsnittlige oppholdstiden blir feil for dagene telleren stoppet, altså 30.08 og 09.04. Hvis vi regner ut den gjennomsnittlige oppholdstiden for alle dager unntatt disse to, er den 41 minutter. Det er 4 minutter lenger enn fjoråret. Antall utlån fordelte seg slik: Vi ser at toppene kommer i oktober og mai. Dette året er det noe høyere utlån enn i fjor. Den telledagen som hadde flest utlån i forrige runde med TTT var 4. desember med 329 lån, mens det i år var 12. mai med 395 lån. Vi brukte den samme aktivitetslisten som før for å registrere hva de besøkende gjør i biblioteket. Den er som følger: 1 - Kontakt med personalet 2 - Venter i kø 3 - Kikker/browser alene 4 - Står eller går alene 5 - Sitter alene 6 - Sitter alene og leser og/eller skriver 7 - Sitter alene med egen datamaskin 8 - Sitter alene ved en av bibliotekets datamaskiner 9 - Kikker/browser i gruppe 10 - Står eller går i gruppe 11 - Sitter i gruppe 12 - Sitter i gruppe og bruker medier 13 - Sitter i gruppe med medbrakt datamaskin 14 - Sitter i gruppe med en av bibliotekets datamaskiner 15 - Bruker printer/kopimaskin 16 - Bruker utlånsautomat 17 - Andre aktiviteter Det er tydelig at biblioteket blir mye brukt som arbeidsplass, for de aktivitetene som det er flest observasjoner på er 7 - sitter alene med egen datamaskin og 13 - sitter i gruppe med egen datamaskin. Det er omtrent likt fordelt som i fjoråret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar