tirsdag 1. juli 2014

Databasestatistikk fra Ebsco basene - 2012 - 2014

Her kan vi følge utviklingen av søk og nedlastinger i Ebscobasene i perioden 2012 - 2014. Mulig man kunne slått sammen tallene for CINAHL og CINAHL with Fulltext, men dette må undersøkes nærmere.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar