mandag 20. desember 2010

Aktivitetsprofil

Aktivitetslisten vi brukte da vi telte var som følger:

1 - Kontakt med personalet
2 - Venter i kø
3 - Kikker/browser alene
4 - Står eller går alene
5 - Sitter alene
6 - Sitter alene og leser og/eller skriver
7 - Sitter alene med egen datamaskin
8 - Sitter alene ved en av bibliotekets datamaskiner
9 - Kikker/browser i gruppe
10 - Står eller går i gruppe
11 - Sitter i gruppe
12 - Sitter i gruppe og bruker medier
13 - Sitter i gruppe med medbrakt datamaskin
14 - Sitter i gruppe med en av bibliotekets datamaskiner
15 - Bruker printer/kopimaskin
16 - Bruker utlånsautomat
17 - Andre aktiviteter

Og de observerte fordelte seg slik på aktivitetene:


Det er fire aktiviteter som utmerker seg, og disse utgjorde 81 % av det totale antall observasjoner i oktober 2010, 77 % i april 2010, 72 % i november 2009 og 79 % i mai 2009.

Dataprosenten er på 70 % i oktober, noe som er en økning fra tidligere tellinger. Gruppeprosenten ligger på litt under 50 % ved alle tellingene.

Her er aktivitetsstrukturen for tellingen i oktober 2010:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar