mandag 20. desember 2010

Utlånsstatistikk

Vi har også tatt ut utlånsstatistikk fra BIBSYS for de dagene vi hadde trafikktelling. Vi har kjørt ut statistikk for samlingskategori og lånerkategori, ettersom de belyser litt ulike sider. Nå er det imidlertid slik at det er flere lån registrert på lånerkategori enn samlingskategori, fordi innlånte bøker kun er med i førstnevnte statistikk. Der det er mulig ønsker vi å bruke det høyeste tallet, ettersom vi anser det for å være det mest korrekte.

Totalt sett var det litt lavere utlån nå i oktober enn det var i april, men det er høyere enn november i fjor.

Utlån fordelt på samlingskategori:
Det meste av utlånet faller, ikke overraskende, inn under kategorien bøker. I mai 2009 utgjorde det 88 %, i november 2009 85 %, i april 2010 84 % og i oktober 2010 83 %. Det resterende fordeler seg slik på kategori:


Tidsskrifter samlet utgjør:
Mai 2009: 19 %, november 2009: 9 %, april 2010: 12 % og oktober 2010: 4 %.

Kategorien "Tegneserie" var ny høsten 2010.

Utlån (inkludert fornyelser) per dag:


Her har vi brukt tallene for lånerkategori, ettersom det er de høyeste tallene, men da får vi dessverre ikke vite andelen nye utlån og andelen fornyelser. Hvis vi ser på tallene for samlingskategori ser vi imidlertid der at det var ca. 50/50 nye utlån og fornyelser ved alle tellingene, bortsett fra april 2010, da var det 61 % fornyelser.

Lån per besøkende (inkludert fornyelser):


Utlån fordelt på lånerkategori:


Dette er fordelingen for oktober 2010. Her ser vi at egne studenter har størst prosentandel på lån: 58 % (april 57%, nov: 58%, mai: 43%). Egne studenter av høyere grad låner 4 % (april 7%, nov:6%, mai: 7%), og egne ansatte: 18 % (april: 16%, nov: 17%, mai: 23%). 80 % av utlånet vårt går altså til egne lånere. (April: 80%, Nov: 81% Mai: 73%) – Og de låner mer enn før, for utlånet har økt.
Fjernlån utgjorde 15 % i oktober (april: 12 %, nov: 13%, mai: 17%). Her gikk 7 % til folkebibliotek, 6% til fagbibliotek, 1 % til grunnskole/videregående, 0,5 % til HiØ og 0,5 % til utlandske bibliotek.
Enkeltpersoner lånte 2 % (april: 5%, nov: 4%, mai: 3%).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar