fredag 17. desember 2010

Indikator: Antall veiledningsspørsmål per årsverk
Mål for indikator: indikere målgruppens behov for veiledningstjenester fra biblioteket, samt indikere arbeidsmengden for bibliotekets ansatte.
Bemerkninger til metoden: Veiledningsspørsmål er spørsmål vedrørende fakta, dokumneter eller anbefalinger til kilder. Omfatter alle innkommnede veiledningssprøsmål fra målgruppen i en gitt periode, enten det er fysisk i biblioteket, på e-post, telefon eller online (chat). Telleperioden bør omfatte flere ulike perioder i løpet av 1 år, og omregnes på årsbasis.

Indikatoren omfatter ikke "Bestill en bibliotekar".

Definisjonen inkluderer ikke spørsmål som "hvor er", og andre praktiske spørsmål. med praktiske spørsmål menes spørsmål etter betjening og åpningstider, spørsmål knyttet til fasiliteter, som f.eks. kopimaskiner, pc'er og om selvbetjeningsfunksjoner (IT-spørsmål er derfor utelatt fra denne utregningen.)

Formel: A/B=

der
A= antall veiledningsspørsmål i en gitt periode og
B= antall årsverk for bibliotekets ansatte

Ved HiØ - Biblioteket Halden er det brukt B=1.5 årsverk, som er det avdelingsleder ved biblioteket beregner at det brukes i skranken i henhold til vaktplanen som settes opp. Dette for å gi et reelt bilde på arbeidsmengden i skranken.

For telleperioden i oktober får vi følgende:
150 veiledningsspørsmål/1,5 årsverk i skranken=
100 veiledningsspørsmål per årsverk i skranken i denne telleperioden.

På årsbasis vil dette utgjøre 5000 spørsmål per årsverk i skranken. Vi opererer med 50 uker, ettersom biblioteket er stengt i romjulen og påskedagene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar