tirsdag 21. desember 2010

Indikator: Bruk av arbeidsplasser

I ABMs publikasjon Indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek (2010) blir indikatoren "Bruk av arbeidsplasser" presentert. Denne indikatoren har blitt utprøvd i forbindelse med TTT ved HiØ - Halden.

B6 - Bruk av arbeidsplasser

Mål
Indikere tilrettelegging av biblioteket som læringsarena.
Indikere i hvilken grad antall arbeidsplasser i biblioteket er tilpasset behovet.

Formel
(A/B)x100
der
A= antall seter i bruk i en gitt periode
B= totalt antall seter tilgjengelig

Metode
Beregne andelen av arbeidsplasser i bruk på gitte tider i forhold til det totale antallet arbeidsplasser i biblioteket.

Sonekart


Arbeidsplasser i bruk i oktober-tellingen 2010
Antall seter i bruk kl. 12 per sone


Seter i bruk i arbeidsplassområde kl. 12 fra våre TTT-tellinger


1 kommentar:

  1. Heidi, sier at jeg skal skrive at hun og Siri har vært flinke med å lage denne bloggen og jeg er veldig enig med henne i det. Dette ser ved første og andre øyekast riktig flott ut og VIKTIG! God jul!

    SvarSlett