mandag 20. desember 2010

TTT - besøk

Gjennomsnittlig oppholdstid (i minutter):Den gjennomsnittlige oppholdstiden var 40 minutter i oktober 2010, 41 minutter i april 2010, 47 minutter i november 2009 og 44 minutter i mai 2009. Det er en forholdsvis lang gjennomsnittstid, som viser at mange bruker biblioteket som en arbeidsplass og oppholder seg her lenge.

Noe daglig variasjon må beregnes. Det gjelder forsåvidt all statistikken vi har innhentet. Det er flere variabler som kan spille inn, som for eksempel undervisning, kurs og samlinger, praksis, frister for innlevering, været osv. Men vi teller ulike perioder av året, for å få et best mulig bilde av bruken av biblioteket vårt.

Besøket gjennom dagen:


Vi ser her at toppen kommer et sted mellom 11 og 13, noe tidligere på våren enn på høsten.

Besøk dag/kveld:

Dette er en ny registrering vi har begynt med fra og med oktober 2010. Ved å lese av besøkstelleren morgenen etter ser vi hvor mange som besøkte biblioteket på kvelden på telledagen også.

1 kommentar: