onsdag 27. april 2011

Ny runde med trafikktelling

I uke 10 og 11 i mars i år hadde vi en ny runde med trafikktelling. Pga travle tider har ikke tallene blitt behandlet ferdig før nå, men nå er de altså klare.

Det ble registrert færre observasjoner ved denne tellingen enn ved de foregående. Det kan skyldes tilfeldigheter, som for eksempel at dette var en periode mange studenter var ute i praksis.


Gjennomsnittlig oppholdstid (i minutter):Mandagen har høyere gjennomsnittlig oppholdstid fordi besøkstelleren ikke fungerte de første par timene/tellerundene. Dette fører også til at den totale oppholdstiden blir noe høyere enn den skulle vært; 44 minutter.

Hvis vi regner ut den gjennomsnittlige oppholdstiden for mandag fra 11.10 og utover blir den 49 minutter, og den totale oppholdstiden blir da 42 minutter.

Sammenligner vi med tidligere tellinger har den gjennomsnittlige oppholdstiden ligget på mellom 40 og 47 minutter, så vi får altså omtrent samme resultat denne gangen som vi har gjort tidligere. Biblioteket blir altså fortsatt mye brukt som en arbeidsplass, noe vi også ser av hvilke aktiviteter som blir registrert foretatt i biblioteket.

Besøket gjennom dagen:Her ser vi at toppen kommer i 12-13-tiden. Ved tidligere tellinger har toppen også kommet rundt da, eventuelt noe tidligere.

Besøk dag/kveld:

Ved å lese av besøkstelleren morgenen etter telledagen ser vi hvor mange som besøkte biblioteket på kvelden også.Som ved tellingen i oktober er det flest besøkende på onsdagen, både på dagen og på kvelden. Fredagen har færrest besøkende, og da er det også to timer kortere åpningstid.

Observasjoner per ukedag:Onsdag er, som vanlig, den dagen med mest besøk, og fredag den med færrest.

Observasjoner per sone:

Se sonekart for inndelingen av sonene.Halvparten av observasjonene er gjort i sone C, som er en stor sone med mange arbeidsplasser. Til sammen er 70 % av observasjonene gjort i sone C, sone E (lesesalen) og sone F (datasalen), noe som viser at biblioteket er mye brukt som arbeidsplass.
Det er få observasjoner i sone G (bokreolene), men det er viktig å huske på at man har som regel kort oppholdstid her, og det dermed ikke er lett å få registrert alle som er innom.

Aktiviteter

Aktivitetslisten vi brukte da vi telte var som følger:

1 - Kontakt med personalet
2 - Venter i kø
3 - Kikker/browser alene
4 - Står eller går alene
5 - Sitter alene
6 - Sitter alene og leser og/eller skriver
7 - Sitter alene med egen datamaskin
8 - Sitter alene ved en av bibliotekets datamaskiner
9 - Kikker/browser i gruppe
10 - Står eller går i gruppe
11 - Sitter i gruppe
12 - Sitter i gruppe og bruker medier
13 - Sitter i gruppe med medbrakt datamaskin
14 - Sitter i gruppe med en av bibliotekets datamaskiner
15 - Bruker printer/kopimaskin
16 - Bruker utlånsautomat
17 - Andre aktiviteter

Og de observerte fordelte seg slik på aktivitetene:Som før er det fire aktiviteter som utmerker seg; 13 - Å sitte i gruppe med medbrakt datamaskin, 7 - Å sitte alene med egen datamaskin, 8 - Å sitte alene ved en av bibliotekets datamaskiner og 6 - Å sitte alene og lese og/eller skrive. Disse utgjorde nå 80 % av alle observasjonene.
Det var den samme rekkefølgen på de mest populære aktivtetene ved tellingen i oktober 2010, mens aktivitet 6 har vært den nest mest utførte aktiviteten ved tellingene før den.

Her er aktivitetene gruppert etter om de besøkende gjør noe alene eller i gruppe, og om de bruker data eller ikke. I tillegg kommer kontakt med personalet og bruk av printer eller utlånsautomat:Dataprosenten økte ved forrige telling til 70 %, og den har økt med ytterligere 4 % ved denne tellingen. Gruppeprosenten har pleid å være litt i underkant av 50 %, men den er 55 % ved siste telling.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar