onsdag 27. april 2011

Utlånsstatistikk

Som ved alle tidligere trafikktellinger har vi også tatt ut utlånsstatistikk fra BIBSYS for de dagene vi hadde trafikktelling nå i mars 2011. Vi har kjørt ut statistikk for samlingskategori og lånerkategori, ettersom de belyser litt ulike sider. Innlånte bøker er kun med i førstnevnte statistikk, og dermed er det flere lån registrert på lånerkategori enn samlingskategori. Der det er mulig ønsker vi å bruke det høyeste tallet, ettersom vi anser det for å være det mest korrekte.

Det var omtrent like høyt utlån nå som ved tellingen i oktober.

Utlån fordelt på samlingskategori:

Det meste som blir utlånt (87 %) faller inn under kategorien bøker, men det øvrige fordeler seg slik:Samlet sett utgjør tidsskrifter 11 % av utlånet her, men kun 1 % av det totale utlånet.

Utlån (inkludert fornyelser) per dag:Ettersom vi har brukt tallene fra utlånsstatistikken for lånerkategori her får vi ikke vite hvor stor andel som er fornyelser og hva som er nye utlån. Hvis vi ser på tallene fra samlingskategorien får vi imidlertid vite at det var 58 % nye utlån.

Lån per besøkende (inkludert fornyelser):I gjennomsnitt er det 0,8 lån per besøkende.

Utlån fordelt på lånerkategori:Her ser vi at egne studenter står for de fleste lånene. Egne ansatte låner nesten 20 % av det totale utlånet. Totalt 77 % går altså til egne lånere. Dette er noe lavere enn ved de tidligere tellingene.
Fjernlån utgjorde omtrent det samme som sist gang. Herav gikk 7 % til folkebiblioteksektoren, 6 % til fagbibliotek, 2 % til HiØ, 1 % til grunnskole/videregående og 0,2 % til utenlandske bibliotek.
Det vi derimot har en stor økning på er utlån til enkeltpersoner. Her var prosentandelen nær 7 % nå, mot 2 % ved forrige telling.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar