fredag 14. oktober 2011

Trafikktellingen i september - Halden

I uke 37 og 38 hadde vi en ny runde med trafikktellinger. Et nytt studieår hadde kommet i gang, og det var travelt i biblioteket. Antall observasjoner og besøkende var høyere ved tellingen disse fem dagene enn det har vært ved de tidligere tellingene.

Gjennomsnittlig oppholdstid (i minutter):Den gjennomsnittlige oppholdstiden for alle dager sett under ett er 44 minutter. Ved alle de tidligere tellingene har oppholdstiden vært på over 40 min. Den høye oppholdstiden viser at mange oppholder seg lenge i biblioteket fordi de bruker biblioteket som en arbeidsplass, alene eller i grupper.

Besøket gjennom dagen:Diagrammet viser at det er en jevn stigning av besøkende fram mot toppen kl 12.10, og at det da gradvis synker igjen utover dagen. Vi merker godt at det er hektisk i biblioteket når denne toppen er, og har da flere bibliotekarer i skranken.
Besøk dag/kveld:Dette er statistikk vi får ved å lese av besøkstelleren vår. Som ved de fleste tidligere tellingene er det onsdag som har flest besøkende, og fredag som har færrest. Årsaken til at det var ekstra mye besøk på tirsdag kveld var at det var et arrangement i biblioteket.

Observasjoner per sone:

Se sonekart for inndelingen av sonene.Sone C pleier å ha omtrent halvparten av observasjonene, og det har den også denne gangen. Det er ganske naturlig ettersom det er en stor sone med mange arbeidsplasser. Sone B er den sonen med nest flest observasjoner. Den består hovedsakelig av skrankeområdet og søkepc'ene, men har også to grupperom som er flittig brukt. Sone D er sonen med tidsskrifter, men bordene her blir ofte brukt til gruppearbeid når det er mange i sone C. Sone F og A er områder med datamaskiner, og har en del observasjoner. Sone E, lesesalen, har også noen observasjoner, men dette er en stor sone som alltid har mange ledige plasser. Sone G, boksamlingen, er den sonen som har færrest observasjoner. Dette kommer nok av at det som regel er kort oppholdstid i denne sonen, og dermed får vi ikke fanget opp alle ved våre tellerunder.

Aktiviteter:

Aktivitetslisten vi brukte da vi telte var som følger:

1 - Kontakt med personalet
2 - Venter i kø
3 - Kikker/browser alene
4 - Står eller går alene
5 - Sitter alene
6 - Sitter alene og leser og/eller skriver
7 - Sitter alene med egen datamaskin
8 - Sitter alene ved en av bibliotekets datamaskiner
9 - Kikker/browser i gruppe
10 - Står eller går i gruppe
11 - Sitter i gruppe
12 - Sitter i gruppe og bruker medier
13 - Sitter i gruppe med medbrakt datamaskin
14 - Sitter i gruppe med en av bibliotekets datamaskiner
15 - Bruker printer/kopimaskin
16 - Bruker utlånsautomat
17 - Andre aktiviteter

Ved å gruppere aktivitetene får vi følgende sammensetning:Her ser vi at det er flest som sitter i gruppe med data, men mange jobber også i gruppe uten. Det er også en god del som oppholder seg alene i biblioteket, også her de fleste med datamaskin, enten egen eller bibliotekets. Gruppeprosenten har steget til nesten 60 % ved denne tellingen, en økning på 5% fra forrige telling, og 10% fra de før det. En årsak kan være at mange studenter får oppgaver i begynnelsen av semesteret, og flere løser disse i grupper. Dataprosenten var denne gangen på 65%, noe som er en nedgang fra de forrige tellingene. Til sammenligning var dataprosenten 74% ved tellingen i april.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar