fredag 14. oktober 2011

Utlånsstatistikk uke 37 og 38 - Halden

Når vi har trafikktellinger pleier vi også å ta ut utlånsstatistikk for de dagene vi teller. Vi har kjørt ut statistikk for samlingskategori og lånerkategori fra BIBSYS. Innlånte bøker er kun med i førstnevnte statistikk, og dermed er det flere lån registrert på lånerkategori enn samlingskategori.

Det var omtrent like høyt utlån ved denne tellingen som ved de forrige, men et noe mindre innlån.

Utlån fordelt på samlingskategori:

Den største delen av utlånet er dokumenter/objekter som ikke har noen samlingskategori. Det gjelder hovedsamlingen av bøker og realia. Vi syns imidlertid det kunne være interessant å se hvor stor del av det vi låner ut som er realia (projektorer, skjøteledninger, diktafoner osv.), så kanskje det blir en ny samlingskode for disse? Det øvrige fordeler seg slik:


Utlån per dag:
Vi har nå bestemt oss for kun å bruke tallene for nye utlån, og ser derfor bort fra fornyelsene.

Det er ganske jevnt utlån, men en liten stigning for hver dag utover i uka. Tallene er ikke hentet fra samme uke, men fra mandag, onsdag, fredag i den ene uka, og tirsdag og torsdag i den neste. Så å konkludere med at det blir lånt flere og flere bøker for hver dag ville vært feil, ettersom f.eks. tirsdagen da er etter fredagen.

Nye utlån per besøkende er på 0,3 totalt. (0,2 mandag-onsdag, 0,3 torsdag og 0,4 på fredag.) (Med fornyelser ville tallet blitt 0,6 lån per besøkende.) Det viser igjen at mange bruker biblioteket som en arbeidsplass. Kanskje de som ikke låner så mange bøker bruker databasene vår mer?

Utlån fordelt på lånerkategori:

Som ved forrige telling står egne studenter og ansatte for 77% av lånene. Fjernlånet har økt 3%; 8% av utlånet gikk til folkebiblioteksektoren, 5% til fagbibliotek, 3% til grunnskolen og videregående, 2% til HIØ-Fredrikstad og 0,2% til utenlandske bibliotek.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar