Indikatorer

Høgskolen i Østfold - Biblioteket representert ved Heidi Bodal var i perioden 2008 - 2010 med i en arbeidsgruppe i regi av ABM-utvikling. Prosjektet hadde tittelen ”Benchmarking med bruk av resultat- og styringsindikator” og skulle utarbeide indikatorer for universitets- og høgskolebibliotek.

Prosjektmål

”Med bakgrunn i UHR Bs forslag til indikatorer for NOKUT, komme fram til målbare indikatorer som kan si noe om det enkelte biblioteks ”kvalitet”,
og dets plassering i forhold til andre bibliotek det er naturlig å sammenligne seg med. Indikatorene skal også kunne brukes ved intern evaluering av biblioteket og intern organisasjonsutvikling/forandring (som styringsverktøy).”

På denne bloggen vil flere av disse indikatorene bli prøvd for biblioteket.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar