TTT

TTT står for tverrgående trafikktelling, og er en metode som er utviklet av Tord Høivik, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo. Det er en manuell datainnsamling, og den går kort fortalt ut på å observere og registrere aktiviteter som blir foretatt i biblioteket. Biblioteket deles inn i hensiktsmessige soner, og det telles hver time i en gitt periode. Se Plinius' blogg for mer informasjon.

På Høgskolen i Østfold - biblioteket Halden begynte vi med TTT mai 2009. Da var det en praksisstudent som, med assistanse fra bibliotekar Heidi Bodal, utførte tellingen. Metoden ble funnet interessant, og vi har derfor fortsatt med trafikktellinger. Det blir telt en full uke over to uker (dvs at det telles for eksempel mandag, onsdag og fredag den første uka, og tirsdag og torsdag den neste), og det gås tellerunder hver time. Ved de tre siste tellingene har vi justert klokkeslettet til ti over hver hele time, slik at vi fanger opp friminuttet mellom forelesningene. Det er bibliotekarene Heidi Bodal, Siri P. Skårung, Vigdis C. Borgli og Unni Rønningen som har foretatt trafikktellingene og analyseringen av materialet. Postene i denne bloggen blir altså skrevet av oss, i tillegg til hovedbibliotekaren Else Norheim.

Ved høgskolens bibliotek i Halden har vi telt i november 2009, april 2010, oktober 2010 og mars 2011. Biblioteket i Fredrikstad har de samme telleperiodene som Halden f.o.m april 2010. Vi ønsker å fortsette med TTT, slik at vi til slutt har et helt studieår. Planen videre er å telle i september.

Vi kombinerer TTT med annen statistikk, slik at vi kan danne oss et best mulig bilde av hvordan biblioteket vårt er brukt, og hvordan vi kan utvikle oss best mulig for å imøtekomme behovet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar